Vi søger forsøgspersoner fra 1/1-2017 til et videnskabeligt forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan tre forskellige proteintilskud påvirker blodets indhold af nogle aminosyrer.

Flere undersøgelser tyder på, at maniske tilstande (del af maniodepressiv sygdom) skyldes for stor følsomhed overfor signalstofferne dopamin og noradrenalin. Disse signalstoffer dannes ud fra aminosyrerne phenylalanin og tyrosin. Vi vil derfor undersøge, hvordan de tre proteintilskud påvirker blodets indhold af phenylalanin og tyrosin. Denne viden er vigtig, fordi der i høj grad er brug for nye behandlingsmetoder til at stoppe udvikling af maniske tilstande, således at hospitalsindlæggelse undgås. 

De tre proteintilskud er henholdsvis CGMP, BCAA og et referenceprotein.

Forskningsprojektet finder sted ved Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Deltagelse indebærer et informationsmøde og 4 besøg, hvoraf de sidste 3 besøg hver har en varighed på ca. 7 timer.

Forskningsprojektet er todelt. Der skal indgå 15 forsøgspersoner i projektets første del og 30 forsøgspersoner i anden del.

Formålet med forsøgets første del er at fastsætte den rette mængde af CGMP, enten 20 g, 40 g eller 60 g.

Formålet med forsøgets anden del er at undersøge, hvorvidt indtagelse af CGMP er i stand til at sænke blodets indhold af aminosyrerne phenylalanin og tyrosin i samme grad som ved indtagelse af BCAA. 

Du kan tilmelde dig som forsøgsperson ved at klikke på menupunktet i højre side. Vi vil dog bede dig om at læse hele materialet igennem, før du tager endelig stilling til din eventuelle deltagelse i projektet.